Play Game

Voda i Vatra u Šumi odnosno u šumskom hramu. Pravila su dobro poznata, Voda ne smije u lavu a Vatra u vodu. 3 2 1 krenite u akciju prelaska još jedne logičke igre za dva igrača. Pokušajte Vodu i Vatru izbaviti iz šume. Za kretanje koristite tipke sa strelicama ili tipke WSAD

Game Tags

,

Game Categories

Top